O kulturze DaVity

O DaVita®

DaVita, jest oddziałem firmy DaVita HealthCare Partners Inc., zajmującym się dializoterapią. DaVita HealthCare Partners Inc to spółka wymieniona na liście Fortune 500®, która za pośrednictwem swoich oddziałów, świadczy szereg usług z zakresu opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów na całym świecie.

Jako wiodący dostawca usług nefrologicznych w Stanach Zjednoczonych, DaVita dializuje pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w jej schyłkowym stadium.

DaVita, która zaczerpnęła swoją nazwę od włoskiego słowa „dawać życie", zatrudnia ponad 48,000 pracowników (członków zespołu) i posiada ponad 2,119 ośrodków dializ na świecie. Ciągłe udoskonalanie opieki medycznej oraz oferowanie zintegrowanych planów leczenia, zapewnianie zindywidualizowanych rozwiązań opieki nad pacjentem, a także świadczenie usług sprawnego zarządzania w zakresie opieki zdrowotnej owocuje poprawą jakości życia pacjentów i stanowi egzemplifikację Podstawowych Wartości firmy:

 • Najwyższa jakość świadczonych usług: Pomoc innym – nasz nadrzędny cel.
 • Uczciwość: Szczerze wyrażamy nasze przekonania i działamy zgodnie z nimi. Cieszymy się zaufaniem, bo na nie zapracowaliśmy.
 • Zespół: Jeden za Wszystkich, Wszyscy za Jednego! Pracujemy razem kierując się wspólnym przesłaniem, we wspólnej kulturze i we wspólnym celu.
 • Ciągłe doskonalenie: Nie spoczywamy na laurach; zawsze czujemy niedosyt.
 • Odpowiedzialność: Nie mówimy: „To nie moja wina” czy „To nie moja sprawa”. Ponosimy odpowiedzialność za realizację naszych zobowiązań – zarówno jednostkowych jak i całej organizacji. Odpowiadamy za nasze wyniki.
 • Satysfakcja: Zmieniamy świat na lepsze. Czujemy się spełnieni — każdy z osobna i jako zespół — bo czynności jakie podejmujemy w ramach pracy są zgodne z naszymi postanowieniami i marzeniami.
 • Radość: Nasza praca sprawia nam wiele radości. Zdajemy sobie sprawę, że dializowanie to niełatwe zadanie; ale nawet ciężka praca może sprawiać radość.

Tak działa DaVita

DaVita konsekwentnie zdobywa przewagę nad innymi firmami świadczącymi usługi z zakresu opieki nefrologicznej, a wyniki leczenia są znacznie lepsze niż średnie wskaźniki w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatnich 13 lat DaVita odnotowuje stałą poprawę wyników medycznych, dzięki czemu cieszy się wiodącą pozycją w wielu istotnych kategoriach jakości opieki nad pacjentami dializowanymi. Dowiedz się więcej o wynikach medycznych DaVita.

Od rozpoczęcia działalności w 1999 roku, DaVita opracowała szereg programów mających na celu wzbogacenie życia członków naszej społeczności – podczas tworzenia programów adresowanych do naszych pacjentów i członków zespołu, uświadomiliśmy sobie, że renoma naszej firmy obejmuje także nasze rodziny, 1600 lokalnych społeczności oraz dociera do najdalszych zakątków świata. W DaVita człowiek jest na pierwszym miejscu, a dopiero po nim jest firma. Jesteśmy po prostu społecznością, która jedynie przybrała formę korporacji.

Jako wiodący dostarczyciel usług nefrologicznych w Stanach Zjednoczonych, DaVita koncentruje swoje wysiłki na stworzeniu największej społeczności zajmującej się opieką zdrowotną na świecie, co zamierza osiągnąć dzięki następującym wytycznym:

 • Poprawa jakości życia pacjentów z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek
 • Wprowadzanie innowacji i wartości dodanej do opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby nerek
 • Ustanawianie wzorców dla opieki zdrowotnej na świecie
 • Propagowanie filozofii naszej społeczności

Nasza kultura

Nasze zadanie: doskonalenie opieki nad pacjentami.

Poznaj DaVitę

Znajdź ośrodek dializ

Znajdź ośrodek dializ DaVita w Twojej okolicy.

Szukaj

Dział badań klinicznych

Dział firmy odpowiedzialny za badania kliniczne i doskonalenie metod leczenia.

Więcej informacji
Back to Top