Wyniki kliniczne

Od ponad dekady DaVita osiąga najlepsze wyniki w praktycznie każdej kategorii w porównaniu do średnich w Stanach Zjednoczonych1

  • DaVita jest liderem spośród dużych sieci stacji dializ w zakresie szczepień, niskiego odsetka cewników wśród pacjentów leczonych dłużej niż 90 dni oraz zakładania przetok tętniczo-żylnych.2
  • DaVita odnotowuje poprawę wyników leczenia przez ostatnie 12 lat z rzędu.
  • U pacjentów z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek objętych zintegrowanym programem opieki nefrologicznej obserwujemy wolniejszy postęp choroby na etapie przeddialiacyjnym, pacjenci DaVita mają możliwość rozpoczęcia dializowania w ramach opieki ambulatoryjnej zamiast szpitalnej, a także mają pewność, że przetoka zostanie wytworzona jeszcze przed rozpoczęciem dializowania.3
  • 94% pacjentów jest zadowolonych z jakości opieki świadczonej w ośrodkach DaVita.4
  • 97% lekarzy związanych z DaVita wyraża opinię, że firma ta spełnia ich oczekiwania, a nawet poza nie wykracza.5

Biuro Dyrektora ds. Medycznych DaVita prowadzi ciągły dialog z lekarzami oraz średnim personelem medycznym, którzy wspólnie przyczyniają się do osiąganych wyników. Celem DaVita jest poprawa długości oraz jakości życia pacjentów poprzez ciągłe doskonalenie opieki medycznej.

European Renal Best Practices

W Polsce, DaVita prowadzi ocenę wyników klinicznych na podstawie lokalnych standardów opracowanych zgodnie z wytycznymi European Renal Best Practices i uznanych przez Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO). Dodatkowo DaVita Quality Index (DQI) jest potężnym narzędziem, które, stosowane przez zespoły medyczne DaVita stosują by zapewnić poprawę życia pacjentów. Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych European Renal Best Practice lub Kidney Disease Improving Global Outcomes, gdzie można uzyskać więcej informacji.1. [Allen R. Nissenson, Mahesh Krishnan, Rebecca Griggs, "Achieving the Triple Aims of Healthcare for Patients with Kidney Disease: A Case Study of DaVita's Approach to Patients with End Stage Renal Disease," March 2013]

2. [DaVita internal clinical data, 2000-2013.]

3. [DaVita VillageHealth Internal Data]

4. [Poll 2013 ICH- CAHPS ; ~ 57,000 patient responses]

5. [Ankieta 2013 ICH-CAHPS;~57,000 odpowiedzi pacjentó]


Nasza kultura

Nasze zadanie: doskonalenie opieki nad pacjentami.

Poznaj DaVitę

Znajdź ośrodek dializ

Znajdź ośrodek dializ DaVita w Twojej okolicy.

Szukaj

Dział badań klinicznych

Dział firmy odpowiedzialny za badania kliniczne i doskonalenie metod leczenia.

Więcej informacji
Back to Top