Kierownictwo do spraw medycznych


Lekarze współpracujący z DaVita mają bezpośredni kontakt z czołowymi specjalistami w dziedzinie nefrologii. Cały zespół medyczny DaVita – w tym Biuro Dyrektora ds. Medycznych w USA, kierownictwo ds. medycznych w Europie oraz wszyscy współpracujący z nami lekarze – bierze wspólnie udział w opracowywaniu, organizacji i prowadzeniu programów opieki nad pacjentem, które dostosowywane są do warunków lokalnych i wdrażane w Polsce. Korzystamy z doświadczenia naszych lekarzy, ponieważ to oni znają najlepiej potrzeby swoich pacjentów.

Biuro Dyrektora ds. Medycznych

Biuro Dyrektora ds. Medycznych, którego siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, tworzy zespół doświadczonych nefrologów zaangażowanych we współpracę z kierownictwem administracyjnym DaVita, które dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu zasobami umożliwia osiąganie najlepszych wyników, dbając jednocześnie o zapewnienie opieki na najwyższym poziomie.

ALLEN R. NISSENSON, MD, FACP | DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH, DAVITA
Autor licznych publikacji i uznany autorytet w dziedzinie nefrologii, Allen R. Nissenson, MD, FACP, jest zasłużonym profesorem wydziału medycznego David Geffen School of Medicine Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, gdzie pełnił funkcję prodziekana i dyrektora katedry i kliniki nefrologii. W przeszłości profesor Nissenson był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Nefrologów jako doradca prezesa, a następnie prezesem tego stowarzyszenia. Zarządzał również Programem Leczenia Przewlekłej Niewydolności Nerek w Południowej Kalifornii. Blog Allena »

Więcej informacji o wszystkich członkach naszego kierownictwa medycznego można znaleźć tutaj.

Kierownictwo medyczne DaVita w Europie

STEFAN H. JACOBSON, MD, PhD | DYREKTOR NACZELNY I PROFESOR NEFROLOGII, SZPITAL KLINICZNY W DANDERYD
Profesor Jacobson jest Dyrektorem Naczelnym i profesorem nefrologii w szpitalu klinicznym w Danderyd w Szwecji, a także zastępcą redaktora naczelnego magazynu Scandinavian Journal of Urology. Wcześniej profesor Jacobson pełnił funkcję ordynatora oddziału klinicznego kierownika Kliniki Nefrologii w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Karolinska. Profesor jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji w międzynarodowych czasopismach medycznych, a jego działalność naukowa koncentruje się na zagadnieniach dotyczących zapalenia, chorób układu sercowo-naczyniowego, funkcji leukocytów, nefropatii IgA oraz zespołu sercowo-nerkowego. Profesor Jacobson bierze również udział w kilku międzynarodowych programach badawczych oraz jest członkiem komitetów sterujących randomizowanych, kontrolowanych badań nad skutecznością hemodializ (analiza wyników badania przepuszczalności błony), schematami leczenia hemodializami (badanie DOPPS) oraz działaniem cynakalcetu (ECHO).

dr n. med. MACIEJ DROŻDŻ, | DYREKTOR MEDYCZNY, EUROPA I BLISKI WSCHÓD
Dr Maciej Drożdż, Dyrektor ds. Medycznych DaVita na Europę i Bliski Wschód, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w szpitalu klinicznym w Krakowie między iinym na stanowisku kierownika stacji dializ w Klinice Nefrologii.

Dr Drożdż jest autorem lub współautorem blisko 40 publikacji, w tym sześciu rozdziałów w polskich podręcznikach nefrologicznych. W prowadzonych badaniach koncentruje się na powikłaniach ze strony układu sercowo-naczyniowego u pacjentów dializowanych oraz antykoagulacji śróddializacyjnej. Brał udział w II, III, i IV fazie badań klinicznych jako główny badacz i współbadacz.

Współpraca z kierownictwem medycznym DaVita

DaVita jest przekonana, że stanowcze działania oparte przede wszystkim na jakości, przekładają się na poprawę życia pacjentów dostarczając im lepszą opiekę medyczną. Dyrektorzy medyczni mogą znacząco przyczyniać się do osiągania ponadprzeciętnych wyników klinicznych poprzez skuteczne przewodnictwo oraz wyznaczanie coraz wyższych standardów. Lekarze DaVita w Polsce są zespołem wysoko wykwalifikowanych nefrologów, dysponujących rozległym doświadczeniem w dziedzinie dializ oraz nefrologii klinicznej zdobytym we wiodących ośrodkach klinicznych w Polsce.

Nasza kultura

Nasze zadanie: doskonalenie opieki nad pacjentami.

Poznaj DaVitę

Znajdź ośrodek dializ

Znajdź ośrodek dializ DaVita w Twojej okolicy.

Szukaj

Dział badań klinicznych

Dział firmy odpowiedzialny za badania kliniczne i doskonalenie metod leczenia.

Więcej informacji
Back to Top