Usługi DaVita

Hemodializy w ośrodku dializ

Hemodializa jest zabiegiem polegającym na oczyszczaniu krwi w celu usunięcia produktów metabolizmu oraz nadmiaru płynów, kiedy nerki nie funkcjonują prawidłowo.

Dowiedz się więcej o możliwościach leczenia.

Wsparcie dla podróżujących

To, że jesteś dializowany, nie znaczy, że nie możesz podróżować. DaVita posiada 8 ośrodków dializ w Polsce i są one dostępne dla każdego, niezależnie od tego, gdzie masz zapewnioną stałą opiekę medyczną. Jak zacząć, oto dwa sposoby:

  • Zlokalizuj ośrodek dializ.
    Znajdź ośrodek dializ w pobliżu miejsca przeznaczenia lub zaplanuj cel podróży w zależności od dostępności ośrodka dializ.
  • Skontaktuj się z nami
    Możesz również odwiedzić ośrodek dializ DaVita w Twojej okolicy lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 (071) / 342 98 50, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Poradnie nefrologiczne

W ramach poradni nefrologicznych DaVita oferuje kompleksową opiekę nefrologiczną nad pacjentami we wszystkich stadiach choroby nerek, również w okresie przeddializacyjnym. Działalność poradni obejmuje również diagnozowanie i leczenie chorób nerek, przygotowanie do dializoterapii oraz ocenę i leczenie częstych powikłań występujących w trakcie choroby nerek, takich jak nadciśnienie, niedokrwistość czy zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Warunkiem bezpłatnego skorzystania w powyższych świadczeń jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalisty.

Nasza kultura

Nasze zadanie: doskonalenie opieki nad pacjentami.

Poznaj DaVitę

Znajdź ośrodek dializ

Znajdź ośrodek dializ DaVita w Twojej okolicy.

Szukaj

Dział badań klinicznych

Dział firmy odpowiedzialny za badania kliniczne i doskonalenie metod leczenia.

Więcej informacji
Back to Top