Czym jest choroba nerek?

Czym jest choroba nerek? Na początku należy wspomnieć, że choroba nerek przebiega etapowo. Określenie aktualnego stadium przewlekłej choroby nerek (PChN) umożliwia właściwe leczenie. PChN przebiega w pięciu stadiach – od niemal normalnej funkcji nerek (stadium 1) do schyłkowej ich niewydolności, która pociąga za sobą konieczność dializowania pacjenta lub przeszczepienia nerki (stadium 5). W stadium 5 wydolność nerek spada poniżej 10-15% wartości początkowej. Dokładne poznanie stadium choroby umożliwia kontrolowanie i spowolnienie jej postępu.

W większości przypadków niewydolność nerek następuje po kilku latach przewlekłej ich choroby. Ostra niewydolność nerek wiążąca się z nagłym upośledzeniem ich czynności zdarza się znacznie rzadziej. Bez względu jednak na przyczynę w 5 stadium PChN dializowanie lub przeszczepienie nerki są warunkiem utrzymania pacjenta przy życiu.

Spośród dostępnych metod leczenia nerkozastępczego najpowszechniej stosowana jest dializa. Dializowania wymagają również pacjenci zakwalifikowani do przeszczepienia w okresie oczekiwania na dawcę.

Poznaj swój organizm i pracę nerek

Poznanie sposobu funkcjonowania nerek jest pierwszym krokiem do skutecznego kontrolowania stanu zdrowia. Przestrzeganie zaleconej diety; kontrola cukrzycy, nadciśnienia i innych schorzeń oraz zaprzestanie palenia mogą przyczynić się do znacznej poprawy funkcji nerek i przedłużyć ich pracę. Nerki - parzyste narządy, kształtem przypominające ziarno fasoli, umiejscowione w dolnym odcinku kręgosłupa – odgrywają niezmiernie ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu. Stanowią one swoisty filtr oczyszczając organizm z produktów przemiany materii oraz nadmiaru płynów, a także biorą udział w produkcji i wyrównywaniu stężeń niezbędnych substancji chemicznych. Dzięki informacjom o funkcji nerek będziesz wiedział więcej na temat ich chorób.

Nasza kultura

Nasze zadanie: doskonalenie opieki nad pacjentami.

Poznaj DaVitę

Znajdź ośrodek dializ

Znajdź ośrodek dializ DaVita w Twojej okolicy.

Szukaj

Dział badań klinicznych

Dział firmy odpowiedzialny za badania kliniczne i doskonalenie metod leczenia.

Więcej informacji
Back to Top