Stadia przewlekłej choroby nerek

Przewlekła choroba nerek (PChN) może przebiegać w pięciu stadiach, z których każde wiąże się z potrzebą wykonania innych badań oraz sposobami leczenia.

Współczynnik przesączania kłębkowego (GFR) jako wskaźnik określonego stadium choroby nerek

Współczynnik przesączania kłębkowego (GFR) stanowi optymalny wskaźnik stanu wydolności nerek. Jego wartość (wyrażona liczbowo) pozwala określić stadium przewlekłej choroby nerek. Jest on obliczany w oparciu o wzór matematyczny, uwzględniający wiek osoby badanej, jej rasę, płeć oraz stężenie kreatyniny w surowicy krwi i opisuje wielkość przesączania kłębkowego. Stężenie kreatyniny w próbce krwi pacjenta określa się w laboratorium na podstawie zleconych przez lekarza badań krwi. Kreatynina jest produktem metabolizmu mięśni. W przypadku prawidłowego funkcjonowania nerek, kreatynina jest w większości usuwana z krwi. Jeżeli natomiast funkcja wydalnicza nerek ulegnie ograniczeniu, stężenie kreatyniny wzrasta.

Poniższe zestawienie prezentuje pięć stadiów przewlekłej choroby nerek oraz współczynnik przesączania kłębkowego warunkujący rozpoznanie każdego z nich:

  • Stadium 1 — Prawidłowy lub wysoki GFR (GFR > 90 ml/min)
  • Stadium 2 — Wczesna PChN (GFR = 60-89 ml/min)
  • Stadium 3 — Umiarkowana PChN (GFR = 30-59 ml/min)
  • Stadium 4 — Ciężka PChN (GFR = 15-29 ml/min)
  • Stadium 5 — Schyłkowa PChN (GFR <15 ml/min)

Stadium piąte wymaga dializowania lub przeszczepienia nerki.

Poniżej zamieszczono więcej informacji na temat poszczególnych stadiów.

Stadium 1 i stadium 2 choroby nerek

W pierwszym i drugim stadium choroby występuje niewiele objawów. Początkowe stadia PChN można podejrzewać na podstawie następujących objawów:

  • Wysokie ciśnienie krwi
  • Podwyższone stężenie kreatyniny lub mocznika we krwi
  • Obecność krwi lub białka w moczu
  • Uszkodzenie nerek stwierdzone w badaniu rezonansem magnetycznym, tomografii komputerowej, USG lub RTG
  • Wielotorbielowatość nerek w wywiadzie rodzinnym

Stadium 3 choroby nerek

W trzecim stadium PChN może wystąpić niedokrwistość (niedobór czerwonych krwinek) i/lub dolegliwości kostne. Leczenie tych zaburzeń ma na celu poprawę samopoczucia pacjenta oraz spowolnienie postępu choroby.

Stadium 4 choroby nerek

Czwarte stadium PChN oznacza konieczność przygotowania się do dializowania i/lub przeszczepienia nerki. W przypadku obniżenia wartości wskaźnika GFR poniżej 30, należy bezwzględnie zgłosić się do specjalisty chorób nerek (nefrologa), który przedstawi możliwości leczenia niewydolności nerek, w postaci dializ lub przeszczepienia nerki. Jeżeli wartość wskaźnika GFR spadnie poniżej 15, konieczne jest rozpoczęcie leczenia jednym z powyższych sposobów.

Stadium 5 choroby nerek

Schyłkowe stadium niewydolności nerek występuje w piątym stadium PChN przy wskaźniku GFR na poziomie 15 ml/min lub niższym. Zaawansowane stadium choroby nerek oznacza często całkowity zanik ich funkcji. W takim przypadku niezbędne jest dializowanie lub przeszczepienie nerki w celu utrzymania pacjenta przy życiu.

Osoby z rozpoznanym piątym stadium PChN wymagają niezwłocznej konsultacji specjalisty nefrologa, który podejmie decyzję odnośnie sposobu leczenia – hemodializa, dializa otrzewnowa lub przeszczepienie nerki – a także zleci przygotowanie dostępu naczyniowego do dializ. Ponadto, specjalista nefrolog ustali kompleksowy plan opieki nad pacjentem oraz wyda odpowiednie polecenia pozostałym członkom zespołu odpowiedzialnego za leczenie pacjenta.

Nasza kultura

Nasze zadanie: doskonalenie opieki nad pacjentami.

Poznaj DaVitę

Znajdź ośrodek dializ

Znajdź ośrodek dializ DaVita w Twojej okolicy.

Szukaj

Dział badań klinicznych

Dział firmy odpowiedzialny za badania kliniczne i doskonalenie metod leczenia.

Więcej informacji
Back to Top