Narzędzia i zasoby

Znajdź ośrodek dializ

DaVita jest wiodącym dostawcą usług nefrologicznych, zarządzającym 2,119 ośrodkami dializ na całym świecie. Dostęp do ośrodków DaVita jest prosty i nieskomplikowany.

Znajdź ośrodek dializ już dziś.

Oblicz swój współczynnik przesączania kłębuszkowego

Wydolność nerek ocenia się na podstawie efektywności oczyszczania przez nie krwi. Współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) umożliwia ustalenie stadium zaawansowania przewlekłej choroby nerek. GFR można obliczyć na podstawie wyniku badania stężenia kreatyniny w osoczu. Poproś swojego lekarza o skierowanie na takie badanie. Kreatynina jest produktem metabolizmu mięśni. W przypadku prawidłowego funkcjonowania nerek, kreatynina jest w większości usuwana z krwi. Jeżeli natomiast funkcja wydalnicza nerek ulegnie ograniczeniu, stężenie kreatyniny wzrasta.

GFR oblicza się na podstawie wzoru, który obok stężenia kreatyniny w surowicy zawiera również wiek, rasę i płeć. Czasami do ustalenia GFR bierze się pod uwagę także takie czynniki, jak masa ciała, stężenie mocznika i albumin w surowicy. Po obliczeniu GFR możliwe jest ustalenie stadium zaawansowania choroby nerek.

5 stadiów przewlekłej choroby nerek

Stadium

GFR

Opis

Stadium 1

90 ml/min lub więcej

Zdrowe nerki albo uszkodzenie nerek ze średnim lub wysokim GFR

Stadium 2

60 to 89 ml/min

Wczesna PChN

Stadium 3

30 to 59 ml/min

Umiarkowana PChN

Stadium 4

15 to 29 ml/min

Ciężka PChN

Stadium 5

Mniej niż 15 ml/min lub pacjent dializowany

Schyłkowa PChN -Niewydolność nerek

Jak obliczyć GFR

Im wcześniej przewlekła choroba nerek zostanie wykryta, tym większa szansa na spowolnienie lub zahamowanie postępu choroby. Kalkulator GFR DaVita służy określeniu stadium PChN i może być stosowany wyłącznie u dorosłych. Potwierdzenie przewlekłej choroby nerek i ustalenie jej stadium wymaga konsultacji lekarskiej.

Poniższa tabela zawiera dane , które należy wprowadzić do kalkulatora, wraz z objaśnieniami.

Informacja

Objaśnienie

Wiek

GFR maleje wraz z wiekiem i w przypadku choroby nerek.

Kreatynina w surowicy

Produkt przemiany materii w mięśniach. Nerki zazwyczaj usuwają kreatyninę. Kiedy ich funkcje ulegają ograniczeniu, stężenie kreatyniny we krwi rośnie. Stężenie kreatyniny w surowicy można ustalić na podstawie badania krwi zleconego przez lekarza.

Płeć

Zgodnie z literaturą medyczną, mężczyźni mają większą masę mięśniową niż kobiety, w związku z czym obliczenia dostosowane są do płci.

Rasa

Zgodnie z literaturą medyczną, osoby pochodzenia afrykańskiego mają więcej masy mięśniowej niż przedstawiciele innych grup etnicznych. W związku z tym, obliczenia są dostosowane do rasy.

Po wprowadzeniu informacji, kalkulator GFR wskaże szacunkową jego wartość. Skonsultuj się z lekarzem, aby uzyskać więcej informacji na temat choroby nerek.

Oświadczenie: Kalkulator nie jest narzędziem służącym do samodzielnego rozpoznawania choroby nerek. Za pomocą kalkulatora GFR nie można rozpoznać PChN. Diagnozę może ustalić wyłącznie lekarz. Otrzymane wyniki mogą być niemiarodajne u niektórych pacjentów, ponieważ oprócz PChN istnieją także inne czynniki wpływające na warotść GFR, np. uraz mięśni, intensywne ćwiczenia fizyczne, nietypowo wysoka lub niska masa mięśniowa (np. u sportowców lub osób niedożywionych), nietypowo wysoka lub niska ilość kreatyny w diecie (np. u wegetarian lub osób przyjmujących suplementy diety z kreatyną) itp. Należy zasięgnąć porady lekarza w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z funkcją nerek lub wynikiem wskazanym przez kalkulator GFR.

 

Przekonaj się, jak skutecznie dializa oczyszcza Twoją krew

Kalkulator Kt/V jest narzędziem stosowanym przez nefrologów do ustalenia odpowiednich parametrów dializy.

Kt/V to wzór matematyczny: K (klirens) pomnożony przez t (czas) podzielony przez V (objętość), gdzie

K = klirens – objętość krwi oczyszczona z mocznika przez dializator (l/min)
t = czas – czas trwania dializy (min)
V = objętość – objętość płynów ustrojowych (l)

Przykładowo, w przypadku 50 litrów płynów ustrojowych i dializatora o klirensie 0,25 L/min, aby uzyskać wynik Kt/V wynoszący 1,2, pacjent powinien być dializowany każdorazowo przez 240 minut (4 godziny). Dla skutecznego oczyszczenia krwi, wskaźnik klirensu (K) pomnożony przez czas dializy (t) powinien być równy lub nieco wyższy od całkowitej objętości (V) płynów w organizmie wymagających oczyszczenia.

W przypadku ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CAPD), zaleca się utrzymanie wartości tygodniowego Kt/V na poziomie co najmniej 2,0, z uwzględnieniem resztkowej funkcji nerek. Kt/V u chorych hemodializowanych oblicza się na podstawie stężeń mocznika w osoczu przed i po hemodializie; w przypadku dializy otrzewnowej, Kt/V wylicza się na podstawie stężeń mocznika w płynie dializacyjnym i w moczu ze zbiórki dobowej.

Powyższe testy laboratoryjne wykonuje się raz w miesiącu w przypadku pacjentów hemodializowanych, raz na sześć miesięcy u pacjentów dializowanych otrzewnowo, bądź w przypadku zmiany zleceń dializacyjnych. Zawsze konsultuj z lekarzem swoje wyniki. W przypadku nieprawidłowych wyników, należy rozważyć zwiększenie dawki dializy.

 

Nasza kultura

Nasze zadanie: doskonalenie opieki nad pacjentami.

Poznaj DaVitę

Znajdź ośrodek dializ

Znajdź ośrodek dializ DaVita w Twojej okolicy.

Szukaj

Dział badań klinicznych

Dział firmy odpowiedzialny za badania kliniczne i doskonalenie metod leczenia.

Więcej informacji
Back to Top